71. orientační závod Škadoku

Zde zatím naleznete některé doplňující informace k pozvánce rozesílané poštou.

příjezd

Plocha pro zaparkování aut se nachází u silnice mezi vesnicemi Březová a Kublov, při cestě z Březové po dvou kilometrech po pravé straně. Jedná se o volný prostor velikosti cca 30*40m, využívaný pro manipulaci se dřevem. V den závodu bude místo označeno.

Zde je mapa s vyznačením místa pro zaparkování (679 Kb) a fotografie (351 Kb)

start

Místo startu bude od parkoviště přibližně 600 metrů.

níže je slovní popis cesty na start rozeslaný s pozvánkami, doporučuji však využít tuto mapu (175 Kb)

Od aut se vydejte SV směrem, kolmo na silnici po lesní cestě, okolo značky "zákaz vjezdu motorových vozidel". Po 150m se cesta větví, držte se vlevo. Po dalších 200m se cesta stočí v pravém úhlu doleva (směr S), stále se jí držte a pokračujte ještě přibližně 150m na světlinu, kde cesta končí. Ve vzálenosti několik desítek metrů, po vaší pravé straně, nyní naleznete potok s vodopádem. Start bude na druhém břehu, na žluté turistické značce u tabule naučné stezky.

Takto vypadá místo startu (302 Kb). Je to sice kus cesty, ale uznejte, není to romantika? (308 Kb)